υπο την αιγίδα του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. uni logo

Η αίθουσα της ζωής παρουσιάζει τη γένεση και την εξέλιξη της ζωής ως μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο.

Περιέχονται απολιθώματα ασπονδύλων και σπονδυλωτών οργανισμών από όλη την Ελλάδα.

Επίσης, εκτίθενται παλαιοφυτικά υπολείμματα από διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως Ελασσόνα, Βεγόρα, Έβρος κ.α.

P1231962
 
P1231968
 
P1231971
 
P1232034
 
P1232036
 
P1232033
 
P1232041 2
 
P1232042
 
P1232066 2